instant fap

Putem kampanje ‘Jel’ ti stalo’ prikupljeno 12.628,58 KM za SOS Dječija sela BiH

Putem kampanje ‘Jel’ ti stalo’ prikupljeno 12.628,58 KM za SOS Dječija sela BiH

Početkom decembra su SOS Dječija sela BiH pokrenula prvu online kampanju za prikupljanje donacija naziva Jel’ ti stalo? koja se završava u ponoć. Prikupljeno je 7.281,01 KM, a na račun u banci uplaćeno 5.347,57 KM.

download

Kampanja je imala za cilj prikupiti sredstva neophodna za pokrivanje godišnjih troškova jedne SOS porodice sa sedam djevojčica i dječaka (troškovi hrane, garderobe, higijenskih potrepština, školskog materijala, održavanja porodične kuće, režijski i zdravstveni troškovi) donirano je ukupno 12.628,58 KM. 

U prvoj online kampanji u BiH, učestvovalo je 235 donatora, a njih 204 je uplatilo kroz ePay sistem, a 31 donator na žiro – račun banke, na broj žiro – računa u banci, iako neuobičajeno za online kampanje, zainteresiranim su se dostavljali traženi podaci što je rezultiralo uplatama u iznosu od 5.347,57 KM.

Web stranicu www.stalomije.ba SOS Dječijih sela BiH posjetilo 29.185 korisnika, od čega je njih 23.202 bilo iz Bosne i Hercegovine. 

U narednom periodu će na web stranici korištenoj tokom kampanje biti postavljen „katalog poklona“ gdje će svi moći odabrati vrstu podrške koju žele pružiti djeci donirajući sredstva kroz ePay sistem banke.

Uime sve djece koja su u direktnoj i indirektnoj brizi SOS Dječijih sela BiH organizatori zahvaljuju svim dobrim ljudima, medijima i kompanijama koje su podržavale naš rad u 2014. godini.

Zahvaljujući toj podršci za 6.979 djece smo bili u mogućnosti osigurati porodični model brige, potom jačanje kapaciteta bioloških porodica i prevenciju odvajanja od porodica porijekla, edukativne programe i aktivnosti, te strukturiranu psihosocijalnu podršku u područjima koja supogođena poplavama i aktivacijom klizišta, saopćeno je iz SOS Dječije selo.  

KOMENTARI