instant fap
NaslovnicaSanski Most

Reagiranje Općinskog načelnika na prilog u emisiji RTV USK

Reagiranje Općinskog načelnika na prilog u emisiji RTV USK

RTV USK je u emisiji Dnevnik 1 od 10.05.2012. godine objavila prilog u kojem g-đa Azemina Helić, vijećnica SDP-a u Općinskom vijeću Sanski Most je prozvala „aktualnu vlast“ kako nije „izvršila obećanje“ o izgradnji doma ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu. Ovim putem u ime Općine Sanski Most upućujemo reagiranje na pomenuti prilog uz predstavljanje trenutnog činjeničnog stanja vezano za rekonstrukciju zgrade ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu.

20.5.2009. godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja je Općini Sanski Most uplatilo sredstva u iznosu od 88.000,00 KM u svrhu rekonstrukcije zgrade ZAVNOBIH-a u Sanskom Mostu, a prema Javnom pozivu za očuvanje i rekonstrukciju objekata kulturnog i historijskog značaja. Od pomenutih sredstava Općina Sanski Most je do danas utrošila 8.000,00 KM za izradu Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe rekonstrukcije zgrade (izvođač Earth – agencija za inženjering, projektni managment i tehničke djelatnosti Tuzla) i za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade (izvođač ”Atelje” d.o.o. Laktaši). Pored navedenog Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija IMK iz Banja Luke uradio je i izvještaj o tehničkoj kontroli projektne dokumentacije.

Sve naredne planirane aktivnosti su privremeno zaustavljene iz razloga što je Općina Sanski Most čekala da se zgrada ZAVNOBIH-a proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, što je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na svojoj 53. Sjednici održanoj 27.03.2012. i učinila (Općina Sanski Most je zvanično obaviještena 09.04.2012.), čime je pomenuti lokalitet prešao u direktnu nadležnost države odnosno Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer prema odredbama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (”Službene novine FBiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07) nacionalni spomenici uživaju najviši stepen zaštite u Federaciji BiH, a za implementaciju odluka Komisije odgovorni su federalni organi vlasti, prije svega Vlada Federacije BiH.

Općinski načelnik općine Sanski Most je na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, broj 000457/09 od 08.10.2009. godine, te na osnovu urbanističko – tehničkih uslova, saglasnosti javnog komunalnog preduzeća, prethodne elektro – energetske saglasnosti i uslovne saglasnosti BH Telecoma, dana 07.04.2010. godine donio Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za rekonstrukciju Zgrade II zasjedanja ZAVNOBIH-a, ul. Stanična, gabaritnih dimenzija 10,10 x 22,65 m + 10,85 x 13,70 m, spratnosti objekta P+1 na zemljištu označenom kao dio k.č. 722 KO Sanski Most I. Predmetna parcela nalazi se u stambenoj zoni i obuhvaćena je Izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Stadion – Meša Selimović” (”Službeni glasnik Općine Sanski Most” br. 1/07).

KOMENTARI