instant fap

Sastanak partnerske grupe za razvoj

U staroj gradskoj vijećnici jučer je održan prvi sastanak Partnerske grupe koja će biti uključena u aktivnosti izrade Strategije razvoja općine Sanski Most.
strategijaPrvim radnim sastankom partnerske grupe pokrenut je proces izrade nove strategije razvoja općine Sanski Most za period 2014. – 2020. godina. Ovaj proces dio je Projekta integrisanog lokalnog razvoja, kojeg općina Sanski Most provodi u saradnji sa UNDP-om, razvojnom agencijom Ujedinjenih nacija, a za čiju realizaciju je neophodno formiranje partnerske grupe.

Konkretno, ovo tijelo treba da raspravlja i usaglašava ključne elemente u procesu strateškog planiranja i lokalnog razvoja, a današnjem prvom sastanku prisustvovalo je oko devedeset predstvnika javnog sektora, predstavnika javnih preduzeće i ustanova, privrednika, predstavnika općinske zakonodavne i izvršne vlasti, kao i predstavnici udruženja građana i nevladinog sektora. Od članova patrnerske grupe u narednom periodu očekuje se da predlože konkretne projekte koji bi se inkorporirali u završni dokument strategije razvoja općine Sanski Most za period 2014.-2020. godina, koji bi kako je naglašeno, trebao biti završen do novembra 2013. godine.

Današnjem sastanku prethodilo je formiranje općinskog razvojnog tima, koji broji 13 članova, a za njegovog koordinatora je imenovan Amer Mezetović, savjetnik općinskog načelnika, koji je otvorio današnji sastanak.
Također, u okviru novoformirane partnerske grupe, formirane su i tri posebne sektorske grupe iz oblasti ekonomije, društva i zaštite životne sredine. Na sastanku je predstavljena MIPRO metodologija koja će se koristiti u procesu izrade strategije razvoja općine, te je na kraju potpisana zajednička izjava o strateškim ulogama i zadacima u partnerstvu.

Cijeli ovaj proces ima za cilj unaprijeđenje lokalnog poslovnog okruženja, kao i stvaranje uslova za lakše apliciranje predpristupnim fondovima Evropske unije.

KOMENTARI