instant fap

Tag: flurona

Šta se trenutno zna o fluroni, istovremenoj zarazi koronavirusom i gripom

Šta se trenutno zna o fluroni, istovremenoj zarazi koronavirusom i gripom

Izrael je prva država na svijetu u kojoj je registrovana osoba oboljela od flurone. Osoba oboljela od flurone je registrovana i u Hrvatskoj. Šta
1 / 1 ČLANAKA