instant fap

Treba uvažiti interese Sanskog Mosta

Na nedavno održanoj sjednici Skupštine USK poslanici su dosta vremena utrošili na razmatranje nacrta Prostornog plana Federacije BiH do 2028. godine.  Na ovaj nacrt istaknuto je niz kritika, a najveće su se odnosile na planiranu izgradnju ili neizgradnju kapitalnih infrastrukturnih projekata na području Unsko-sanskog kantona.

Što se tiče općine Sanski Most, najveće primjedbe na nacrt ovog prostornog plana se odnose na planiranu izgradnju velikih hidroelektrana Čaplje i Vrhpolje. „Mi smo protiv izgradnje velikih hidroelektrana i naši strateški planovi su vezani za mini hidroelektrane koje neće ugrožavati ekološki sustav, kao i za izgradnju termoelektrane Kamengrad. O tome postoje i odluke našeg općinskog vijeća i mi ćemo tražiti da se one poštuju.“, kaže općinski načelnik Mustafa Avdagić. Također, jedna od primjedbi poslanika u Skupštini USK na prostorni plan FBiH bila je u tome što on ne predviđa povezivanje kvalitetnim cestovnim komunikacijama Unsk- sanskog kantona s ostatkom Federacije BiH.

Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, kada je u pitanju cestovno povezivanje Sanskog Mosta s ostatkom svijeta, ističe kako će prioritet biti asfaltiranje puta preko Bronzanog Majdana za Banjaluku. Izgradnja ovog puta bi, kako je istakao, predstavljala veliki ekonomski dobitak za Sanski Most. Poslanici Skupštine USK su na kraju rasprave o prijedlogu nacrta Prostornog plana za FBiH jednoglasno zaključili da odgode davanje mišljenja na nacrt ovog Prostornog plana FBiH, a stav koji je preovladao je da on u suštini ne zadovoljava potrebe građana koji žive na području USK.

KOMENTARI