instant fap

Turci u prosjeku sedmično rade 52, a Evropljani 40 sati

Statistička agencija Evropske unije EUROSTAT je izvijestila da prema anketama o radnoj snazi, koje su provedene za 2011. godinu, muškarci u Turskoj sedmično rade 53,1 sat, a žene 48,6 sati.

Prema ovim anketama, muškarci u Evropskoj uniji generalno rade 41,1 sat, dok žene u prosjeku sedmično rade 39,3 sata.

Nakon Turske, najduže se u toku sedmice radi na Islandu 43,9 sata, u Makedoniji 43, Velikoj Britaniji 42,2, te Švicarskoj i Austriji po 41,8 sati.

Sedmični broj radnih sati u Danskoj je u padu i iznosi 37,7 sati, dok je u Norveškoj i Irskoj 38,4, a u Italiji 38,8 sati, Holandiji 39 i Finskoj 39,1 sat.
Prosječno radno vrijeme u Francuskoj iznosi 39,5 sati, a u Njemačkoj 40,7 sati.

KOMENTARI