instant fap

Tužba protiv Hadžipašića zbog kršenja poslovnika o radu

Jučerašnju sjednicu Skupštine obilježilo otuđivanje mikrofona i verbalni duel Lipovače i Kambera

skupština-hadzipasic

U toku je 30. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, a ispred poslanika je dnevni red na kojem su, između ostalog, izvještaji svih osam domova zdravlja sa područja Unsko-sanskog kantona, kao i Izvještaj Vlade Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu.

Na trećoj tački Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika zamjenika predsjednika i članova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Unsko–sanskog kantona došlo je do verbalnog duela izeđu Hamdije Lipovače, premijera USK-a i Asima Kambera ispred SDA.

Premijer Lipovača je optužio Kambera da kanton stavlja u islamističku poziciju kao u vrijeme guvernera Veladžića. S druge strane SDA tvrdi da se usvajanjem treće tačke današnjeg dnevnog reda komisija za izbor komesara MUP-a USK-a pokušava staviti pod kontrolu vladajuće većine čime bi se ustvari vršio politički uticaj na komesara MUP-a.

Nakon pauze, sa 17 glasova ZA, 2 suzdržana i 8 protiv, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika zamjenika predsjednika i članova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Unsko – sanskog kantona je dobio potrebnu većinu.

Na današnjoj sjednici Esad Bašagić (SDA) je izjavio da će tužiti predsjedavajućeg skupštine USK-a Admira Hadžipašića zbog kršenja poslovnika o radu. Naime, prilikom izlaganja Bašagića, Predsjedavajući mu je oduzeo riječ isključivši mikrofon, te je Bašagić uzeo njegov.

U toku je peta tačka dnevnog reda Informacija o visini sredstava uplaćenih na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području općina Unsko-sanskog kantona u posljednje tri godine.

KOMENTARI