U SANSKOM MOSTU ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE STRUČNIH SLUŽBI OSNOVNIH ŠKOLA

HomeLokalne temeSanski Most

U SANSKOM MOSTU ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE STRUČNIH SLUŽBI OSNOVNIH ŠKOLA

Konferencija bh. žena iz domovine i dijaspore

U okviru nastavka  „Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog  kantona “,  humanitarna organizacija „Genesis Project“ , organizovala je u Sanskom Mostu obuku stručnih službi škola.

Obuci, organizovanoj u cilju podrške stručnim službama škola tokom stvaranja i primjene Individualnog plana podrške i Individualnog plana brige, s ciljem izgradnje njihovih kompetencija pristustvovali su predstavnici osnovnih škola s područja ove, te općina Ključ i Bosanski Petrovac.

Predavači, prof. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka, šef Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ekspert za školsku psihologiju i prof. dr Slavica Tutnjević, doktor psiholoških nauka, ekspert iz razvojne psihologije, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci naglasak treninga dali su anticipaciju problema, na koje će stručne službe nailaziti kada krenu s primjenom Individualnog plana podrške i Individualnog plana brige.

Između ostalog, prisutni predstavnici škola upoznati su i s usvojenim podzakonskim aktima kojim se reguliše realizacija Programa sekundarne prevencije u osnovnim školama, Priručnikom o načinu uspješne realizacije programa sekundarne prevencije, potrebi integrisanja Programa sekundarne prevencije u godišnji plan rada škole,  te drugim planiranim zadacima koje treba realizovati u okviru Programa. 

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog i Livanjskog kantona realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.  

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: