instant fap

Uklanja se dio zgrade društvenog doma

Uklanja se dio zgrade društvenog doma

Danas su započele aktivnosti oko uklanjanja jednog dijela zgrade nekadašnjeg društvenog doma, koja se nalazi na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu.

Zbog dotrajalosti i uslijed neodržavanja spratni dio ove građevine je već dugo vremena u vrlo lošem stanju, a fasada i cigle koje se skoro svakodnevno obrušavaju predstavljaju veliku opasnost za prolaznike. Nakon što je obavljen građevinski pregled ovog dijela objekta, utvrđeno je kako je u ovom trenutku najisplativija varijanta njegovo uklanjanje. Predviđeno je da se prostori u kojima se nalazi biblioteka i stara gradska vijećnica ostave u sadašnjem obliku, a nakon uklanjanja spratnog dijela zgrade pristupiće se uređenju ovog lokaliteta. Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je jednoglasno na svojoj prošloj redovnoj sjednici prijedlog o uklanjanju dijela pomenutog objekta, a za izvođača radova odabrana je firma „Lager“, čija će mehanizacija odraditi ove aktivnosti. Procjenjuje se da će radovi trajati u nekoliko narednih dana, a za to vrijeme policija je donekle izmjenila režim saobraćaja i kretanja pješaka u blizini objekta koji se uklanja.

1010279_673837215964111_476422279_n

KOMENTARI