instant fap

Uspješna intervencija vatrogasaca

Pripadnici vatrogasne jedinice Sanski Most imali su sinoć intervenciju, te su tom prilikom ugasili požar koji je buknuo na dimnjaku jednog stambenog objekta u užem dijelu grada.

Prema informacijama iz ove jedinice, nekoliko sličnih intervencija zabilježeno je i u proteklim sedmicama, što znači da jedan broj građana nije uredno pripremio dimovodne instalacije za grijnu sezonu koja je uveliko počela. Prema riječima stručnjaka iz ove oblasti, kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu. Naime, nakupljena čađ je po svom sastavu pretežno čisti ugljik, a požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, čađ u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te će dimnjak ostati čist.

Ipak, treba naglasiti da mnogi građani ovome problemu ne pridaju veću važnost . Protivpožarni stručnjaci naglašavaju da požare na dimnjacima karakterizira zvuk koji liči na glasno huktanje.  Jako su zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal, a potreban je oprez, jer ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova. Požar dimnjaka može se prepoznati i po letu iskri iz grla dimnjaka, ali i karakterističnom mirisu paleži. Najbolja preventiva je čišćenje i redovito održavanje dimnjaka. Jako je bitno, da građani pored čistih dimnjaka imaju čiste i uredne tavanske prostore. Naime, na tavanima se čuva mnogo starih zapaljivih stvari, što je jako pogrešno. Građani su dužni putem broja 123 svaki požar da prijave vatrogasnoj jedinici kako bi što brže i što bolje intervenisali

KOMENTARI