instant fap

Usvojeni rebalans i novo zaduženje od 534 miliona KM

Dom naroda Parlamenta FBiH danas je po hitnom postupku usvojio sve akte neophodne za dobivanje sredstava IV stand by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda od 534,5 miliona KM. Usvojeni su rebalans ovogodišnjeg budžeta, izmjene i dopune Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2012. godinu, odluka o zaduženju kod MMF-a, te izmjene i dopune Zakona o agenciji za bankarstvo FBiH. Isti akti trebaju biti usvojeni i u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH nije prihvatila niti jedan od predloženih amandmana na rebalans, ali u naknadnom izjašnjavanju Dom naroda je prihvatio izmjene koje se odnose na preraspodjelu – po pet miliona KM Bosanskopodrinjskom i Posavskom kantonu, te dva miliona KM Kantonu 10. Nije prihvaćen ni prijedlog Saveza udruženja poljoprivrednika da im se rebalansom ne umanjuju sredstva za 10 miliona KM, što je izazvalo nezadovoljstvo 20-ak poljoprivrednika okupljenih ispred zgrade Parlamenta FBiH. Oni su zbog ove vijesti najavili radikalne poteze. Dom je danas, kao nadoknadu, usvojio zaključak kojim se stavlja van snage raniji zaključak Doma i na taj način poljoprivrednicima daju 7,3 miliona KM od sredstava ranije određenih za povratak u RS.

Avdo Muslimović, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika u FBiH, danas je  delegatima u sali prije glasanja o rebalansu poručio šta konkretno poljoprivrednici traže.
– Govorim u ime 50.000 poljoprivrednika koji čekaju da riješite njihovu sudbinu. Ovakav rebalans je opasan po život i ni po cijenu života ne treba umanjivati sredstva poljoprivrednicima za 10 miliona KM. Tražimo i hitnu isplatu poticaja za prvih osam mjeseci ove godine u ukupnom iznosu 40 miliona KM, jer nam je u ovoj godini isplaćeno samo pet, šest miliona KM. Tražimo i isplatu oko 50 miliona KM za naknadu štete od elementarnih nepogoda, kazao je Muslimović.

Federalni premijer Nermin Nikšić je u uvodnom izlaganju pojasnio da su sredstva poljoprivredika umanjena na insistiranje MMF-a, te naglasio da i sada sredstva namijenjena ovoj oblasti iznose više od 68 miliona KM, što je 14,3 miliona više nego lani. Nikšić je ukazao na to da sve prethodne mjere za odobravanje IV aranžmana MMF-a trebaju biti usvojene u Parlamentu FBiH do 7. septembra.
–  Suština rebalansa je rekonstruiranje vanjskog finansiranja budžeta FBiH. Stekli su se uslovi znatno povoljnijeg finansiranja deficita iz sredstava MMF-a koja su bolja od sredstava dobivenih emitovanjem obveznica, kazao je danas, između ostalog, Nikšić.

KOMENTARI