instant fap

Utopljavanje Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum

Utopljavanje Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić, u prisustvu ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Damira Omerdića, sa sa direktorom firme HDI d.o.o. iz Sarajeva, Harisom Djanom, dana 10. januara 2019. godine potpisao je u Bihaću Ugovor o nabavci roba i usluga u svrhu implementacije projekta „Energetska efikasnost u Srednjoj poljoprivrednoj školi Sanus Futurum“.

Radi se o projektu sa kojim je ovo Ministarstvo apliciralo kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja da se na objektu JU Srednja poljoprivredna škola „Sanus Futurum“ Sanski Most primjene mjere energijske efikasnosti, odnosno zamjeni dotrajala stolarija na đačkom domu, instalira kotao za grijanje koji grije školu i đački dom, i koji bi umjesto energenta krutog goriva (drvo i ugalj) koji se sada koristi za zagrijavanje, koristio pelet, te da se u đačkom domu izvrši zamjena rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom.

Ukupna vrijednost projekta je 59.051,00 KM, od čega je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja obezbijeđen iznos od 50.000,00 KM. Razlika sredstava za implementaciju projekta za nabavku roba i usluga u iznosu od 9.051,00 KM planirana je Budžetom Unsko-sanskog kantona. Obzirom da je okončana procedura javne nabavke za LOT 1 koji se odnosio na zamjenu stolarije, danas je potpisan ugovor u vrijednosti 25.978,60 KM u okviru kojega će se u roku od 15 izvršiti zamjena iste.

 “Ovim će se u još jednoj školi na području Unsko-sanskog kantona primijeniti mjere energijske efikasnosti, a osigurati bolji uvjeti za rad 250 učenika i 50 zaposlenih. Cilj projekta upravo je i bio poticanje primjene ekonomski isplativih i energetski efikasnih tehnologija, materijala u objektima javnog sektora u posjedu Unsko-sanskog kantona u svrhu povećanja energijske efikasnosti objekata i zaštite okoliša, a konkretno u ovom slučaju smanjenje potrošnje energije i sprječavanje energijskih gubitaka u JU Srednja poljoprivredna škola ‘Sanus Futurum’, te povećanje ugodnosti boravka u školskom objektu, kao i produžena trajnost školskog objekta”, kazao je ministar Alagić.

KOMENTARI