instant fap

Vidre pojedoše svu ribu u Sani

Vidre pojedoše svu ribu u Sani

Na obalama rijeke Sane i njenih pritoka u poslednjih nekoliko godina došlo je do razmnožavanja velikog broja vidri koje u značajnoj mjeri ugrožavaju riblji fond na ovim riječim vodotocima, rekao je predsjednik Društva sportskih ribolovaca „Sana“, Fikret Kurtović.

„Pojava vidri ima veliko ekološko značenje, jer one žive jedino na obalama čistih rijeka, što svjedoči o tome da su danas Sana i njene pritoke veoma čisti riječni tokovi. Međutim, vidre love ribu u velikim količinama, a jedna odrasla vidra dnevno pojede toliko ribe koliko iznosi njena trostruka težina.“, istakao je Kurtović. Prema njegovim riječima, do povećanja broja ovih životinja došlo je uslijed porasta brojnosti ribljeg fonda, te zakonskih propisa koji štite ovu životinjsku vrstu.

“Bosna i Hercegovina je potpisnik konvencije o zaštiti ove životinje koja je u prošlosti bila ugrožena vrsta, te je lov na vidru strogo zabranjen. Međutim, sada nam ove životinje čine veliki problem.”, rekao je Kurtović. On je dodao kako je jedan od problema i to što vidre nemaju pravog prirodnog neprijatelja. “Obzirom da ovih životinja sada ima na desetine, jasno je kako je riblji fond značajno ugrožen.”, smatra Kurtović, priznajući kako u ovome trenutku ne postoji efikasno riješenje za ovaj problem.

KOMENTARI