instant fap

Visina snijega 44 centimetra

Visina snijega 44 centimetra

Dnevni događaji i ostale bitne pojave u općini SANSKI MOST u periodu od 17.01. 2017. od 08:00 sati do 18. 01. do 08.00 sati 2017.godine .

Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka kojima raspolažu službe koje u svojim redovnim aktivnostima imaju ulogu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

VODOSNABDIJEVANJE : uredno . POŽARI : : požara nije bilo .

METEOROLOGIJA : temperatura jutarnja 17. 01. u 8:00 sati iznosila je – 3 C0 , dnevna max – 2 C,0 18.01. u 08:00 sati jutarnja temperatura iznosi – 3 C0, atmosferski pritisak 1008 mb, relativna vlažnost 88 %, vodostaj rijeke Sane 126 cm, temperatura rijeke Sane 4 C0, kritična tačka 380 cm .

PADAVINE : visina snijega 44 cm .

KOMENTARI