Vjera je savjet

Vjera je savjet

5 savjeta:

1. Ljudi mogu sumnjati u ono što kažeš, ali će vjerovati onome što radiš.
2. Nikada ne objašnjavaj. Tvojim prijateljima to nije potrebno, a neprijatelji ti neće vjerovati.
3. Ne sjedaj tamo gdje će ti biti rečeno „ustani”!
4. U znanju budi poput voćke; što je više plodova na njoj, sve se više Zemlji povija.
5. Ne budi ohol jer je ohol čovjek poput ptice, što visočije leti, sve je manja u očima ljudi.

– Čovječe! Tvoj život na ovome svijetu omeđen je rođenjem i smrću. Onoga dana kada si se rodio, jedino ti si plakao – ostali su se smijali. Ako uspiješ da, onoga dana kada umreš, jedino ti budeš nasmijan dok ostali budu plakali, smatraj se sretnikom.

– Obični ljudi razmišljaju o stvarima koje su se desile i pitaju se ”Zašto?”. Veliki ljudi razmišljaju o stvarima koje se još nisu desile i pitaju se ”Zašto da ne?”.

– Žena je izašla iz rebra muškarca, a ne iz nogu da bude gažena, niti iz glave da bude nadmoćna. Ne, nego sa boka da bude jednaka, ispod ruke da bude zaštićena, i blizu srca da bude voljena.

– Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete promijeniti, a to ste vi sami.

– Čovjek sa jednim satom uvijek zna koliko je sati; čovjek sa dva sata nikada nije potpuno siguran.

– Ljudi često plaču jer nemaju cipele a stalno prolaze pored onih koji nemaju ni noge.

– Ako osjetiš jednoga dana veliku tugu i brigu, ne reci: “O, Gospodaru, imam veliku brigu”, nego reci: “O, brigo moja, ja imam Velikog Gospodara!”.

– U životu budi poput vode. Voda nema boje, ona obveseljava, okrepljuje i u život vraća. Ona je ujedno snažna i moćna ali i tiha i ponizna. Toliko je snažna i moćna da pred njenom silinom ne pomažu brane i zakloni a tako je tiha i ponizna da se, želimo li je se napiti, moramo sageti kako bismo je dohvatili…

KOMENTARI