instant fap

Danas nastavak sjednice Općinskog vijeća

Danas nastavak sjednice Općinskog vijeća

Danas sa početkom u 12 sati održaće se nastavak četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Sanski Most, a pred vijećnicima će se naći preostalih sedam tačaka dnevnog reda. 

U nastavku sjednice, čiji je prvi dio održan u srijedu 30. aprila, razmatraće se između ostalog, Izvještaj o radu Općinskog načelnika za prošlu godinu, zajedno sa izvještajima šest općinskih službi koji uključuju izvještaje Općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, Općinske službe za finansije, trezor i zajedničke poslove, Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Općinske službe za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, te Općinske službe civilne zaštite.

U dnevnom redu nalazi se i prijedlog Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika profesionalno angažovanih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i zaposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Sanski Most. Vijećnicima će biti predočen izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za proteklu godinu, a na dnevnom redu naći će se i prijedlog Odluke o usvajanju Referata iz imovinsko-pravnih odnosa, te prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa

KOMENTARI