instant fap

1,5 miliona državljana BiH živi van granica domovine

1,5 miliona državljana BiH živi van granica domovine

Izvan granica BiH živi oko 1,5 miliona migranata rođenih u BiH, podaci su Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice navedeni u Migracijskom profilu BiH za 2013. godinu. U ovom dokumentu koji je danas usvojili Vijeće ministara BiH navodi se da je državljanstvo BiH u 2013. godini dobilo 649 osobe, što predstavlja smanjenje za oko 20 posto u odnosu na godinu ranije.

Najviše državljanstava BiH stekli su državljani Srbije i Hrvatske, i to 93,22 posto, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH izdala su prošle godine 12.107 viza, što predstavlja povećanje od 5,44 posto u odnosu na 2012. godinu.

Na granici BiH u 2013. godini izdate su 93 vize, što je za 38 posto manje nego u prethodnoj godini.

Granična policija BiH je prošle godine odbila 2.079 ulazaka u BiH, što je smanjenje za oko 30 posto u odnosu na godinu ranije, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice BiH u 2013. godini iznosio 228 i smanjen je za 41,39 posto u odnosu na 2012. godinu.

Strancima u BiH odobrena su 9.953 privremena boravka u 2013. godini, što je za 12,62 posto više nego u prethodnoj godin, te 713 stalnih boravaka, što je povećanje za 77,81 posto.

U prošloj godini je 236 stranaca stavljeno pod nadzor u Imigracijski centar, što je znatno smanjenje od 47,90 posto u odnosu na 2012. godinu kada je taj broj iznosio 453.

Usvajanjem Migracijskog profila nastavljena je redovna praksa godišnjeg ažuriranja migracijskih statističkih podataka u skladu sa Mapom puta za liberalizaciju viznog režima.

KOMENTARI