instant fap

Drugi dio života..

Drugi dio života..

Drugi dio života kod pametnog čovjeka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dijela života.


KOMENTARI