instant fap

Javna rasprava o strategiji razvoja USK

Javna rasprava o strategiji razvoja USK

Javna rasprava o Nacrtu Integrirane strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2014.- 2020. godina održana je  u Sanskom Mostu.

Ovaj nacrt usvojen je 16. aprila ove godine od strane Vlade Unsko-sanskog kantona, koji je predložen od strane Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede. Nakon toga, Skupština kantona je zadužila Razvojnu agenciju da provede javne rasprave u svim općinama Unsko-sanskog kantona. Kako je naglašeno tokom javne rasprave, izrada ovog dokumenta jedan od preduslova za mogućnost apliciranja prema međunarodnim fondovima, i povlačenje sredstava za potrebe razvoja kantona. Kako su uporedo sa izradom Integrirane strategije razvoja USK-a 2014-2020, i općine u Unsko-sanskom kantonu donijele i usvojile svoje strategije, među kojima i općina Sanski Most, to je stvorilo harmoniziranu regulativu u oblasti strateškog planiranja u Unsko-sanskom kantonu.

1797373_506095956184218_6809359966999883596_n

 

U strategiji se nalaze podaci iz socio-ekonomske analize, podaci o trenutnoj situaciji u Unsko-sanskom kantonu u oblasti privrede i kretanju u industrijskom sektoru. Strategijom je obuhvaćeno ukupno 50 projekata, a za njihovu implementaciju potrebno je obezbijediti finansijska sredstva, u omjeru 30% iz kantona i 70% od strane eksternih izvora finansiranja. Ispred Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona prezentaciju je održala Dijana Dedić. Cilj je bio upoznati građane sa ovim strateškim dokumentom, te saslušati njihove primjedbe i sugestije, koji će se uzeti u razmatranje prije upućivanja završnog dokumenta na usvajanje Skupštini Unsko-sanskog kantona. Nakon današnje javne rasprave u Sanskom Mostu, preostalo je da se održi javna rasprava u Bihaću, nakon čega će biti organizovana centralna javna rasprava na nivou kantona.autor:radiosana

KOMENTARI