instant fap

Kako trgovci u BiH ‘love u mutnom’?

Kako trgovci u BiH ‘love u mutnom’?

Tržišni inspektori RS u prošloj godini izvršili su 4.980 kontrola cijena u trgovinama i marketima širom RS, tokom kojih je u oko 10 odsto slučajeva utvrđen neki oblik prekršaja

U Inspektoratu RS su u najvećem broju kontrola kao nepravilnost utvrdili da cijene nisu vidno istaknute.

Dušanka Makivić, viši saradnik za odnose s javnošću Inspektorata RS, precizirala je da je isticanje cijena kontrolisano 4.833 puta i u osam odsto slučajeva konstatovano je da cijene nisu vidno istaknute, pišu Nezavisne.

“Pridržavanje cijena kontrolisano je u 4.271 kontroli i u jedan odsto slučajeva kontrola je bila neuredna, dok je formiranje cijena kontrolisano 4.420 puta i u jedan odsto slučajeva su utvrđene nepravilnosti”, rekla je Makivićeva.

Ona je istakla da su u svim slučajevima inspektori nalagali otklanjanje nepravilnosti, te da su neregularnosti u najvećem broju slučajeva konstatovane u radnjama koje se bave prometom mješovite robe naveliko i namalo, auto-dijelova, tekstila i konfekcije, obuće, kože i kožne galanterije, te zlatarama, kineskim prodavnicama, bifeima i kafićima.

Zakonom o regulisanju cijena u RS u zavisnosti od nivoa povrede propisane su kazne od 500 do 20.000 KM, dok se u slučaju da neki prekršaj ovog tipa postane predmet sudskog spora mogu izreći i veće kazne.

Opcija sudskog odlučivanja kod ove vrste prekršaja predviđena je kada vlasnici trgovina ne prihvataju da su napravili prekršaj ili ukoliko inspektor smatra da najniža kazna nije adekvatna počinjenom prekršaju, rekli su u Inspektoratu RS.

KOMENTARI