instant fap

Kanalizacioni sustav spojen u jednu cjelinu

Prepumpna stanica za kanalizacione vode, koja se nalazi u neposrednoj blizini mosta preko rijeke Sane na lokalitetu Karići, općina Sanski Most, ovih dana je puštena u upotrebu.

Prema riječima načelnika ove općine, Mustafe Avdagića, radi se o projektu čija ukupna vrijednost iznosi oko 350 hiljada maraka, a financiran je iz više izvora. – U toku realizacije ovog projekta bilo je određenih problema, pa su probijeni vremenski rokovi, ali najvažnije je da smo prepumpnu stanicu pustili u upotrebu, istakao je Avdagić. On je dodao kako je na ovaj način omogućeno spajanja kanalizacioonog sustav na lijevoj i desnoj obali grada kroz distributivni vod koji se nalazi ispod mosta na Karićima.
– Sada smo zaokružili kanalizacioni sustav grada nakon što je u proteklih nekoliko godina izgrađeno više od pet kilometara kanalizacijske mreže, rekao je Avdagić. Prema njegovim riječima, u spomenuti sistem će u narednom periodu biti preusmjereni svi kanalizqcioni sustav kojim se sad otpadne vode ispuštaju u rijeku Sanu, što će imati i veliki ekološki značaj. Sve otpadne vode sada se ispuštaju u rijeku Sanu u blizini sela Trnova, van gradskog područja, a naredni projekt kojeg planira realizirati lokalna vlast je stanica za prečišćavanje otpadnih voda čija izgradnja je planirana na tom lokalitetu

KOMENTARI