instant fap

Međunarodni dan dječjih prava

Danas je Međunarodni dan dječjih prava. Na današnji dan 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina kasnije, na isti dan, usvojena je i Konvencija o pravima djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima. Pazite i čuvajte svoju djecu!

KOMENTARI