instant fap
NaslovnicaSanski Most

Održana 38. sjednica općinskog vijeća

Održana 38. sjednica općinskog vijeća

Održana je trideset i osma sjednica Općinskog vijeća Sanski Most na kojoj je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta općine za prva tri mjeseca ove godine. Prema izvještaju o izvršenju budžeta općine Sanski Most za prvi kvartal ove godine, ostvareni prihodi iznose 2.016.977 maraka, odnosno ostvareno je 19, 73 % od godišnjeg plana, dok je za rashode u istom periodu izdvojeno 2.085.765 maraka odnosno 18,26 % od godišnjeg plana.

Na osnovu ovih podataka zabilježen je pad na prihodovnoj strani budžeta općine za oko 30 posto u odnosu na planirani budžetski iznos za prva tri mjeseca 2012. godine. Kako je navedeno u izvještaju, za prva tri mjeseca zabilježen je značajan pobačaj u ostvarenju budžeta u odnosu na plan, što je u prvom redu posljedica neostvarenja neporeznih prihoda i prihoda od potpora sa viših nivoa vlasti.

U svom obraćanju, načelnik općine, dr. Mustafa Avdagić, naveo je otežavajuće okolnosti po budžetsko poslovanje kao što su pravomoćne sudske presude protiv općine Sanski Most kao i činjenicu da lokalne vlasti trebaju nadoknaditi sredstva za potrebe civilne zaštite koja su u proteklom periodu potrošena. Ova sredstva će se ubuduće nalaziti na posebnom podračunu općine te će se namjenski trošiti isključivo za potrebe civilne zaštite i u situacijama koje to budu nalagale. Istakao je kako se općina nije zaduživala te da se racionalno poslovalo u proteklom periodu. On je najavio i skori rebalans budžeta. U diskusijama vijećnika istaknuto je kako je potrebno sačiniti program mjera za poboljšanje cjelokupne situacije obzirom ne teško ekonomsko stanje u kojem se nalazi općina i kanton. Izvještaj je dobio potrebnu podršku od 19 vijećnika, dok su poslanici opizicije, SDP-a i SBiH glasali protiv.

Općinsko vijeće je usvojilo rješenje o imenovanju predsjednika općinske izborne komisije i ovu funkciju će ubuduće obavljati Višnja Jolić, diplomirani pravnik, dosadašnji član komisije. Usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezničko naselje“ obzirom da postoji veliki interes za gradnju na prostoru koji obuhvata ovaj regulacioni plan te se treba pristupiti proširenju zone njegovog obuhvata.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alagića polje“ kao i prijedlog odluke o zamjeni općinskog stana, vraćeni su na doradu. Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, kojom se na osnovu nedavno usvojenih zakonskih propisa o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe, uređuje i definiše rad i organizacija ovog Općinskog organa uprave. Usvojena je i odluka o prodaji i početnoj prodajnoj cijeni nekretnina, odnosno dijela poslovnih prostorija u zgradi „ABS Banke“ nad kojima pravo raspolaganja ima općina Sanski Most. Početna prodajna cijena nekretnina iznosi 828. 588 konvertibilnih maraka.

Prema istim kriterijima usvojena je odluka o prodaji i početnoj prodajnoj cijeni poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi uglovnica na Trgu Ljiljana, čija početna prodajna cijena iznosi 190. 160 maraka. Prodaja pomenutih nekretnina izvršiće se metodom pribavljanja pismenih ponuda. Prihvaćen je prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, kao i referat iz imovinsko-pravnih odnosa, s tim da su stavke iz ovog referata koji su označeni pod brojevima 5. i 7. povučeni i vraćeni na doradu. Općinsko vijeće je usvojilo Pravilnik o utvrđivanju mjerila i kriterija o davanju u zakup stanova i garaža na kojima pravo raspolaganja ima općina Sanski Most.

U nastavku zasjedanja, Općinsko vijeće je prihvtilo izvještaje o radu u protekloj godini Javnih ustanova „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, „Narodna biblioteka“, „Centar za socijalni rad“ i „Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult media“. Vijećnici su podržali izvještaje o radu Udruženja dobrotvornog društva „Merhamet“, Lovačkog društva „Sana“, Društva sportskih ribolovaca „Sana“, Crvenog križa, kao i Sportskog saveza općine Sanski Most za 2011. godinu. Na kraju trdeset i osme sjednice Općinskog vijeća, primljena je k znanju informacija o stanju poljoprivrede i stočarstva, skupa sa informacijom o zasijanim površinama na području općine Sanski Most.