instant fap

Općina realizuje nekoliko mjera pomoći privrednim subjektima

Općina realizuje nekoliko mjera pomoći privrednim subjektima

U okviru mjera koje provodi na ublažavanju posljedica izazvanih pojavom koronavirusa, Općina Sanski Most nastavila je sa isplatom bespovratnih finansijskih sredstava fizičkim i pravnim licima sa područja Općine, koji su bili pogođeni restriktivnim mjerama i odlukama za vrijeme pandemije.

Općina Sanski Most počela je sa isplatom novčanih sredstava, odnosno minimalnih neto plaća poslovnim subjektima za period od dva mjeseca, s ciljem pomoći privrednim subjektima na području općine Sanski Most, i ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Tokom ove sedmice na račune privrednih subjekata koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava privrednim subjektima u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom covida-19, koji je raspisala Općina Sanski Most, uplaćena su sredstva iz općinskog budžeta, potvrdili su iz Općinske službe za finansije, trezor i zajedničke poslove.

Ukupno 47 privrednih subjekata ostvarilo je ovo pravo u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Sanski Most kojom se definiraju mjere ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica za privredna društva i samostalne poduzetnike koji posluju na području ove općine, čije je poslovanje usljed pandemije bilo posebno ugroženo ili otežano, a koji do sada nisu ostvarili pomoć sa kantonalnog nivoa. Na račune privrednih subjekata, za 60 uposlenih, uplaćeno je 24. 360 maraka za subvencionisanje najniže neto plaće za mjesec juni 2020. godine u iznosu od 406 maraka po uposlenom.

Pored toga, ubrzo će uslijediti isplata i za mjesec juli, koja će se izvršiti najkasnije do 15. augusta.

Odlukom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, privredni subjekti oslobođeni su plaćanja komunalnih naknada i naknada za zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Sanski Most za mjesec april i maj ove godine.

S tim u vezi Općina Sanski Most je na osnovu odluke o subvencionisanju komunalnih usluga, kojom se privredni subjekti oslobađaju plaćanja usluge odvoza otpada, na račun JKP „Sana“ uplatila 15. 000 maraka, dok je po istom osnovu za korištenje usluga JKP „Vodovod i kanalizacija, ovom preduzeću isplatila oko 40. 000 KM. Isto tako, u pomenuta dva mjeseca svi korisnici općinski poslovnih prostora i javnih površina oslobođeni su bili plaćanja zakupnine, te se Općina po tom osnovu za potrebe privrednih subjekata odrekla iznosa od 7. 000 maraka. Općina Sanski Most je izvršila isplatu i jednokratne pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID-19 prestao radni odnos, u periodu od 18. marta do 31. maja ove godine.

Ukupno je realizirano 9.490,00 KM, odnosno po 379,60 KM za 25 lica koja su se prijavila na javni poziv. Pored toga, s ciljem sanacije i ublažavanja ekonomskih posljedica, općina je pripremila i odluku kojom se privredni subjekti oslobađaju plaćanja kamate za nova kreditna zaduženja, za kredite do 20. 000 maraka i ukoliko kamatna stopa ne prelazi 7%, uz rok otplate kredita od dvije godine. Općina je za ovu svrhu iz budžeta izdvojila iznos od 50. 000 maraka, a način korištenja ovih sredstava je definisan javnim pozivom koji se nalazi u fazi realizacije.

KOMENTARI