Pazi kako tretiraš Zemlju..

Pazi kako tretiraš Zemlju..

“Pazi kako tretiraš Zemlju jer samo ona može hraniti tvoju djecu 

Poštuj sve ljude, ne klanjaj se nikome 

Ne ranjavaj tuđa srca. Otrov njihove boli višestruko se vraća tebi. 

Bogatstvo u duhovnosti nadjačava emocionalne teškoće

Nikada ne govori loše o drugima 

Zemlja ne pripada tebi, ti si taj koji pripada Zemlji 

Tvoj put je samo tvoj. Drugi mogu ići s tobom, ali nikada umjesto tebe. 

Slušaj ili će te tvoj jezik učiniti gluhim 

Ako se pitamo često, dar znanja će doći 

Sila, ma kako skrivena, rađa otpor 

U mraku su sve mačke leopardi.”

Želim vam divan petak!!!!!!!!

KOMENTARI