Poučna priča: Bolje je davati

HomeVijestiBiH

Poučna priča: Bolje je davati

POUČNA PRIČA: Onaj koji daruje…

Jedan mladi student, jednog dana je šetao sa profesorom koga su prozvali Prijatelj studenata zbog njegove ljubaznosti prema studentima. Dok su šetali, ugledali su par starih cipela. Pretpostavili su da one pripadaju siromahu koji je radio na obližnjem imanju i koji je upravo završavao s poslom.

Student se okrenu prema profesoru i reče:

“Hajde da se našalimo s ovim čovjekom. Sakrit ćemo mu obuću pa ćemo iza žbunja da posmatramo njegovu reakciju kad vidi da mu nema obuće.“

Profesor reče:

“Moj mladi prijatelju, ne bismo trebali da se zabavljamo na račun siromašnih. Ti si prilično bogat i mogao bi da sebi pričiniš veće zadovoljstvo kroz potrebe ovog siromaha. Stavi nešto novca u njegove cipele pa ćemo se sakriti i posmatrati njegovu reakciju.“

Student je uradio kako je profesor predložio te su se sakrili iza žbunja u blizini. Siromah je završio s poslom i došao do mjesta gdje je ostavio svoju obuću i kaput. Dok je oblačio kaput, gurnuo je nogu u cipelu i osjetio da nešto ima u cipeli. Sagnuo se da vidi šta je i našao je novac. Uzbuđenje i čuđenje se vidjelo na njemu. Podigao je novac i gledao ga uvjeravajući se da je pravi. Zatim je razgledao uokolo ali nije vidio nikoga. Stavio je novac u džep i nastavio oblačiti obuću. Osjetio je da i u drugoj cipeli ima nešto. Iznenadio se još više kada je vidio da je i u njoj novac. Obuzeli su ga osjećaji te je pao na koljena i digao glavu prema nebu. Tada je počeo glasno da govori zahvaljujući se Bogu govoreći o svojoj bolesnoj ženi i njihovoj  gladnoj djeci koja će večeras imati šta da jedu zbog nepoznate ruke koja je stavila novac u njegovu obuću.

Student je bio duboko dirnut prizorom da su mu se oči napunile suzama.

Profesor ga upita: “Jesi li sada mnogo zadovoljniji nego što bi bio da si se zabavio sakrivanjem obuće?“

Student odgovori: “Naučio si me lekciju koju nikada neću zaboraviti. Sada osjećam istinitost riječi koje ranije nisam baš dobro razumio:

“Veći smiraj donosi kada nešto daš nego kada dobiješ.“

“Tvoje naređivanje dobra a odvraćanje od zla je sadaka, tvoje pomaganje nemoćnima je sadaka, uklanjanje prljavštine s puta je sadaka, svaki korak koji koračaš do namaza je sadaka.”

(Ibn Huzejme u Sahihu)

Za Akos.ba preveo: Pašalić Ernas, prof.

Izvor: wattpad.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0