Prijavite se/ Dva javna poziva za pomoć poplavljenima

HomeLokalne temeSanski Most

Prijavite se/ Dva javna poziva za pomoć poplavljenima

Vodostaj rijeke Sane u opadanju

Općina Sanski Most  je raspisala dva javna poziva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u obnovi stambenih jedinica i privrednih subjekata oštećenih tokom poplave 16. maja 2014. godine.

Prvi javni poziv se odnosi na dodjelu novčanih sredstava za obnovu uništenih ili oštećenih stambenih objekata, dok se drugim javnim pozivom predviđa dodjela novčanih sredstava privrednim subjektima na području općine, a koji su pretrpjeli štete za vrijeme majskih poplava koje su zadesile općinu Sanski Most prije tri godine.

Predmet prvog javnog poziva je dodjela novčanih sredstava od strane općine Sanski Most u iznosu od 100. 000 konvertibilnih maraka vlasnicima uništenih ili oštećenih stambenih jedinica, a pojedinačni iznos koji će se dodijeljivati iznosi 1.000 maraka. U konkursu se navodi da su korisnici prava na novčanu pomoć, lica čiji su objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Sanski Most 16. maja 2014. Godine

. Pomenuta lica potrebno je da ispunjavanju i određene uslove, odnosno da je su u vrijeme prirodne nesreće bili vlasnici stambenog objekta zahvaćenog prirodnom nesrećom, te da je od strane općinske komisije utvrđen nastanak štete na stambenom objektu usljed prirodne nesreće.  Da bi ostvarili pravo na dodjelu sredstava, vlasnici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: popunjeni prijavni obrazac, CIPS prijavu, dokaz o vlasništvu i dokaz da je objekat bio poplavljen.

Zainteresovani za dodjelu novčanih sredstava po ovom konkursu mogu podnijeti prijavu na javni konkurs u roku od 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se podnose poštom na adresu općine Sanski Most, ili lično na šalter broj 8 u šalter sali općine Sanski Most. Svi zainteresirani prijavni obrazac mogu preuzeti u šalter sali općine, kao i na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje je i objavljen cjelokupan tekst konkursa. Također, pored ovog, Općina Sanski Most juče je raspisala i drugi  javni poziv koji se odnosi dodjelu novčanih sredstava privrednim subjektima na području općine.

Aplicirati na javni poziv mogu registrovani subjekti iz oblasti male privrede i obrta sa područja općine, a koji su pretrpjeli štete za vrijeme majskih poplava od prije tri godine. Prijave mogu podnositi poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uslove, a to su: da posjeduju Rješenje o registraciji djelatnosti koju obavlja, da sa nalaze na evidenciji lica koja su pretrpjela štetu, da zapošljavaju maksimalno do tri uposlenika računajući i vlasnika, te da su na dan prirodne nepogode bili uredno prijavljeni.

Uz svu priloženu dokumentaciju, potrebno je popuniti i dostaviti i prijavni obrazac. Prijavni obrazac može se preuzeti na pultu Centra za pružanje usluga građanima u zgradi općine, a također dostupan je i na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje je ujedno i objavljen integralni tekst javnog poziva. Javni poziv je otvoren osam dana od dana objavljivanja, a do tada prijave se mogu dostavljati svaki dan na adresu općine, ili lično na šalter br. 8 u zgradi općine.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0