instant fap

Revizija RVI i dalje aktuelna

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona zatraženo je od resornog ministarstva u Vladi USK da se maksimalno uključi u zaštitu stečenih prava ratnih vojnih invalida, posebno kada je riječ o primjeni Zakona o reviziji.


Kako nas je upoznao Jasmin Terzić, član Upravnog odbora iz Sanskog Mosta, Savez traži da općinska odjeljenja boračko-invalidske zaštite postupaju po naredbama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, kojima su utvrđeni prioriteti za vršenje revizije. On naglašava da se Federalnom ministarstvu daje podrška za pokretanje izmjena Zakona o osnovnim pravima branilaca i njihovih porodica, koje se odnose na mjesto i okolnosti stradanja, a s ciljem izvođenja iz prava invalida koji status nisu stekli ranjavanjem prilikom izvršenja borbenog zadatka.
„ Mi jesmo za pravednu reviziju, ali smatramo da ovo što se trenutno radi nije prava revizija. Iz prava se izvode istinske patriote, pravi invalidi, dok se oni lažni još uvijek provlače. Mi smo od Kantonalnog ministarstva za pitanje boraca zatražili da se pridržavaju naredbe od Federlanog mimistarstva, odnosno da se rade one revizije od 2004. do 2012. godine i da se proveravaju invalidi koji su u prava uvedeni u tom periodu. Poslije toga da se rade korisnici koj su uvedeni u prava dokazivanjem o ranjavanju ili prilikom oboljenja, a tek onda da se rade oni pravi invalidi. Treba naglasiti, da smo do sada prošli kroz sedam revizija što znači da smo do sada bili uedni, a sad nas izvode iz prava i govore da smo lažni invalidi“, istakao je Terzić.
On je naglasio da će Savez RVI USK i dalje nasatviti borbu i pokušati istrajati da pravi invalidi i patriote ostanu u pravima koja zaslužuju i da se njihova stečena prava ne diraju. Terzić naglašava da Općinska organizacija RVI Sanski Most broji 173 članova, a do sada su samo dva člana izvedena iz prava. On kaže, da su dobili informaciju da je u odjeljenje BIZ-a u Sanskom Mostu došlo 70 zahtjeva za reviziju, te da će se čekati rezultati, a potom poduzimati odeređeni koraci.
Na sjednici Upravnog odbor Saveza RVI USK također je data puna podrška Federalnom savezu RVI u aktivnostima vezanim za donošenje zakona o povoljnijem penzionisanju, po kojem bi svi vojno nesposobni RVI, koji su satus ostvarili na osnovu ranjavanja na ratištu, ostvarili pravo na penzije.

KOMENTARI