instant fap

Saziv općinskog vijeća Sanski Most

Na jučer održanoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most novoizabrani vijećnici položili su svečanu zakletvu, a nakon toga izabran je predsjedavajući vijeća i njegov zamjenik za naredni četverogodišnji mandatni period.

Sjednici je prisustvovao 31 vijećnik, kojima su odmah na početku zasjedanja uručeni ovjereni manadati, dostavljeni od strane Centralne izborne komisije BiH, koji su nakon toga dali svečani izjavu kojom se kao budući vijećnici obavezuju na odgovoran i savjestan rad u korist građana općine Sanski Most, čime su i zvanično stupili na ovu dužnost. Sjednicu je do izbora novog predsjedavajućeg vijeća vodio Velid Selman kao najstariji vijećnik, što je nalagao statut i poslovnik o radu općinskog vijeća. Uslijedio je izbor komisije za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

Većinom glasova vijećnici su izabrali petočlanu komisiju, koja ja formirala birački odbor zadužen za provođenje procedure izbora predsjedavajućeg i njegovog zamjenika. Tajnim glasanjem, i sa 16 glasova za predsjedavajućeg je ponovo imenovan Drago Praštalo, kojem će ovo biti treći mandatni period na funkciji predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sanski Most, dok je sa 17 glasova za njegovog zamjenika izabran Meho Talić. Novi-stari predsjedavajući općinskog vijeća Drago Praštalo u svom obraćanju je zahvalio vijećnicima na ukazanom povjerenju.

Vijećnicima se obratio i načelnik općine Sanski Most dr. Mustafa Avdagić, koji čestitao novoizabranim vijećnicima, te je iskazao spremnost da sa novoformiranim zakonodavnim organom općine, zajednički radi na donošenju odluka koje će biti od interesa za sve građane općine Sanski Most. U nastavku zasjedanja pristupilo se izboru i drugih radnih tijela općinskog vijeća, odnosno izboru zakonodavno-pravne, i komisija za finansije, budžet i ekonomska pitanja, koje su izabrane većinom glasova prisutnih vijećnika.

KOMENTARI