instant fap

SBB USK zahtjeva brzo formiranje vlasti

SBB USK zahtjeva brzo formiranje vlasti

SBB USK ZAHTJEVA BRZO FORMIRANJE VLASTI

10409064_10152533881387965_5647098450973392257_n

Zbog izuzetno teške financijske situacije u budžetu Unsko-sanskoga kantona i činjenice da već dva mjeseca kasne plate svim budžetskim korisnicima zahtjevamo od koalicionih partnera SDA i DF što brže formiranje izvršne vlasti i preuzimanje političke odgovornosti. Odugovlačenje sa formiranjem izvršne vlasti dovodi naš kanton u težu sistuaciju nego što je trenutna. SBB kao konstruktivna opozicija neće blokirati formiranje vlasti i podržaće sve ono što je u interesu građana i stabilizacije budžeta. S ciljem stabilizacije budžeta i jačanja ekonomskog razvoja Klub poslanika SBB-a usvojio je smjernice djelovanja u četverogodišnjem mandatu kojim će se rukovoditi u radu u Skupštini, a one se odnose na:
Smanjenje javne potrošnje!

– Paušale zastupnika u Skupštini smanjiti za 20%
– Plate ministara u Vladi smanjiti za 20%
– Plate direktora u javnim ustanovama (Domovi zdravlja, bolnice, zavodi) limitirati na dvije prosječne plate u Federaciji (oko 1600 KM)
– Smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru za 20% kroz nove sistematizacije radnih mjesta
– Ukinuti menedžerske ugovore u javnim preduzećima koje imaju monopol na tržištu (USK Šume)
– Smijeniti sve direktore javnih preduzeća koja posluju u gubitku
– Ukinuti javne ustanove koje nemaju opravdanost kako financijsku tako i društvenu
– Izvršiti spajanje administracije u više osnovnih škola u svim općinama Kantona
– Donijeti odluku da direktori Domova zdravlja i Bolnica ne mogu biti ljekari koji nemaju završen i fakultet menadžmenta
– Zabraniti upotrebu službenih vozila nakon radnog vremena (ministri da na posao dolaze svojim vozilom a službena da koriste samo za službena putovanje i sastanke van kancelarije u toku radnog vremena)
– Zabraniti upotrebu službenih vozila i u drugim javnim institucijama i ustanovama kao i u Vladi Kantona
– Tražiti od svih općina na području USK da i one učine iste korake u štednji kako bi mogle ostvariti pravo na podršku iz budžeta Kantona.

Razvoj i investicije!

– Iskoristiti prirodne resurse USK-a i povećati dobit u svim javnim preduzećima (USK Šume). USK Šume mogu biti motor razvoja poljoprivrede. Svu dobit USK Šuma investirati u razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije strateški u sljedećih 10 godina.
– Praviti ambijent za investiranje – smanjiti broj raznih odobrenja vezanim za izgradnju. Omogućiti strankama što kraći put do dozovola za gradnju na način da službe većinu papira sakupe po službenoj dužnosti.
– Podržati sve zdrave firme da održe broj radnika i da povećaju broj radnika, od malih, srednjih i velikih kroz razne olakšice.
– Omogućiti financijsku podršku, subvencije za kapitalne investicije zdravih firmi koje izmiriju svoje obaveze prema državi i radnicima.
– Inspekcije učiniti savjetodavnim organom koji svojim radom neće biti teret kompanijama koje poštuju svoje obaveze nego će smanjivati rad na crno
– Podržati razvoj obrta, malih preduzeća, zadruga s ciljem većeg broja osiguranih lica i povećanja broja zaposlenih
– Podržati dodatne djelatnosti kroz osnivanje obrta

Press centar KO SBB USK -a

KOMENTARI