instant fap

Španija se zadužila za 3,5 milijardi eura

Španija je danas uspješno prodala 3,56 milijardi eura trezorskih zapisa s rokom vraćanja za 12 i 18 mjeseci, zaduživši se pritom po znatno nižoj cijeni i za iznos veći od planiranog.

Prosječna kamatna stopa na trezorske zapise s rokom vraćanja za godinu iznosila je 3,918 posto i znatno je niža u odnosu na 5,074 posto, koliko je bila na prethodnoj sličnoj aukciji, održanoj u junu. Potražnja je poboljšana u odnosu na prethodnu aukciju i bila je za 2,23 puta veća u odnosu na ponudu.

Za trezorske zapise s rokom dospijeća za 18 mjeseci prosječna je kamatna stopa također smanjena, i to na 4,242 posto, nasuprot 5,107 posto na aukciji u junu. Iako nešto slabija u odnosu na prethodnu aukciju, potražnja je bila za 3,66 puta veća u odnosu na ponudu.

Za današnju aukciju vlada u Madridu planirala je novo zaduženje do najviše 3,5 milijardi eura. Iako smanjeni, troškovi zaduživanja Madrida i dalje su na visokom nivou, jer ulagači nisu impresionirani novim krugom mjera štednje čiji je cilj smanjiti budžetski manjak i izbjeći potrebu za sveobuhvatnim paketom zajmova za spas te zemlje.

KOMENTARI