instant fap

Za smjenu Budimira, uprkos Ustavu i proceduri

Za odluku o podnošenju zahtjeva pred Ustavnim sudom FBiH za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira danas je glasalo 36 poslanika, tri su bila suzdržana i sedam protiv. Odluka će i pored očigledne proceduralne, u najmanju ruku rečeno, nedoumice biti proslijeđena Ustavnom sudu FBiH.

Član 122. ili 110.

Iako je glasanju o pokretanju smjene Živka Budimira prethodila duža rasprava, rasprave je bilo i nakon glasanja. Iako je odluka o podnošenju zahtjeva za smjenu Budimira još za sjednicu koja je prekinuta prošlog petka bila sastavljena na temelju članka 122. Poslovnika o radu Doma naroda, danas je odluka donesena na osnovu članka 110. istog dokumenta. Članak 110. kaže da “Dom naroda odlučuje na sjednici ako je prisutna većina delegata, ako Ustavom FBiH i Poslovnikom nije drugačije utvrđeno, te da se odluke donose većinom glasova od ukupnog broja delegata u Domu naroda, ako Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno, te da ukupan broj delegata predstavlja broj delegata kojima je verifikovan mandat u tekućem sazivu”.

Nakon obavljenog glasanja, kad je uočeno da za odluku nije glasala dvotrećinska većina delegata,  zatraženo je tumačenje procedura i Poslovnika o radu Doma naroda. Sekretar Doma Izmir Hadžiavdić pojasnio je delegatima članak 122. Poslovnika kojim se propisuje da je za podnošenje ovakvog zahtjeva Ustavnom sudu FBiH neophodno da za odluku glasaju dvije trećine delegata.

– Dom naroda može odlučiti o podnošenju zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi donošenja odluke o smjenjivanju predsjednika i potpredsjednika Federacije ukoliko utvrdi da su predsjednik, odnosno potpredsjednici Federacije prekršili položenu zakletvu ili su iz drugih razloga nedostojni vršenja te funkcije. Za podnošenje zahtjeva iz prethodnog stava potrebne su 2/3  glasova delegata u Domu naroda. Predsjedavajući Doma naroda o podnošenju zahtjeva iz stava 1. ovog člana obavještava predsjedavajućeg Predstavničkog doma, stoji u članu 122. Poslovnika o radu Doma naroda.

No, i pored sekretarovog tumačenja, predsjedavajući Doma Radoje Vidović proglasio je odluku sastavljenu na osnovu člana 110. Poslovnika usvojenom.

– Odluka će ići ka Ustavnom sudu i tamo će se riješiti sve nedoumice, rekao je Vidović.

Kolizija zakona i Ustava

U diskusiji prije glasanja najviše vremena otišlo je na polemike o razlozima za traženje Budimirove smjene i da li je dovoljno pokrenuti zahtjev za tom smjenom samo iz jednog doma Parlamenta FBiH.

Šef Kluba hrvatskog naroda Luka Falatar kao zvaničan razlog za Budimirovu smjenu naveo je trenutnu političku situaciju, te činjenicu da je formirana nova parlamentarna većina. Tom prilikom je podsjetio da je Klub Hrvata u svim dosadašnjim raspravama tvrdio da je federalna vlast lani konstituisana neustavno i nelegalno.

Predrag Kojović, delegat iz srpskog naroda, inače jedan od 39 potpisnika peticije za smjenu Budimira, kazao je da se ništa nije promijenilo u odnosu na činjenično stanje oko razloga za zahtijevanje Budimirove smjene, te konstatovao da su Ustav FBiH i Zakon o postupanju pred Ustavnim sudom FBiH u koliziji. Naime, Ustav kaže da zahtjev za smjenu trebaju pokrenuti dvije trećine delegata svakog doma, a Zakon kaže samo dom. Kojović je rekao da je potrebno da navedeno pitanje riješi Ustavni sud FBiH.

KOMENTARI