instant fap

Zahtjev BH novinara institucijama: Hitno istražite hakerske napade!

Zahtjev BH novinara institucijama: Hitno istražite hakerske napade!

Slika za obaranje

U posljednjih mjesec dana, prema saznanjima Linije za pomoć novinarima, meta
hakerskih napada bili su serveri putem kojih distribuiraju informacije magazin Buka, Frontal.rs, Nezavisne.com, Klix.ba, Depo.ba, Federalna.ba, Federalna novinska agencija Fena i BN TV. Ti su se napadi ponavljali nekoliko dana i poprimili su razmjere organizovanog i ciljanog kršenja prava na slobodu izražavanja i sigurnog distribuiranja informacija putem interneta.

Budući da je riječ o medijima čije su web stranice izuzetno dobro posjećene i
predstavljaju ključne izvore informacija za veliki broj građana BiH, hakerske napade tumačimo i kao novi, tehnološki sofisticiran metod pritiska na rečene medije, kako bi sezaustavio njihov rad, te nanijela šteta profesionalnom ugledu i ekonomskoj opstojnosti.

Podsjećamo vas, cijenjena gospodo, kako je početkom 2013. Evropski Parlament usvojio Direktivu o cyber sigurnosti kojom su propisane mjere stvaranja balansa između„digitalne slobode i digitalne sigurnosti“, te zatraženo formiranje takozvanih CERT timova za borbu protiv cyber kriminala. Iako BiH još uvijek nije članica EU, ipak se kao država obavezala da će u predpristupnom periodu implementirati pravnu stečevinu EU u oblasti IT tehnologija, koja uključuje sigurnost na internetu i borbu protiv cyber kriminala.

S tim u vezi, očekujemo da, u okviru nadležnosti vaših policijskih struktura ili posebnihjednica za visokotehnološki kriminal, poduzmete sve potrebne mjere kako bi se otkrili i zakonito sankcionirali počinioci hakerskih udara, te osigurali normalni uvjeti za siguranrad ovih medija i njihovih novinara.

Očekujemo, također, da javnost obavijestite o nalazima vaših istraga i identitetu počinilaca i/ ili naručilaca hakerskih napada ne medije

KOMENTARI