0

Iftar na otvorenom

Centar za izgradnju mira i ove godine organizuje “Iftar zajedništva” Već pet godina organizujemo iftar na otvorenom za sve građane/ke…

0

Iftar na otvorenom

Centar za izgradnju mira i ove godine organizuje “Iftar zajedništva” Već pet godina organizujemo iftar na otvorenom za sve građane/ke…

Lokalne teme
Vijesti