0

Kuća mrtvih bez imena

Svi posmrtni ostaci ekshumiranih žrtava spremljeni su u Šejkovači. Tu se odvija najteži dio posla – identifikacija žrtava, tu počinje…

0

Kuća mrtvih bez imena

Svi posmrtni ostaci ekshumiranih žrtava spremljeni su u Šejkovači. Tu se odvija najteži dio posla – identifikacija žrtava, tu počinje…

0

Asim Kamber: PRAVO – slavne hadžije

Amira Kličića (Cazin), bivšeg direktora Kantonalne uprave za šumarstvo, za pripremu i slanje anonimnih prijava najdirektnije su angažirali Rifet Hoznaović…