instant fap

Cigareta manje, para više

Cigareta manje, para više

Sa povećanjem akciza na duhan i duhanske proizvode u BiH poraslo je i sivo tržište švercrovanih cigareta i rezanih duhana, što naravno dovodi do odlijevanja novca iz budžeta, upozoravaju proizvođači duhanskih proizvoda.

Visoke maloprodajne cijene cigareta prinudile su mnoge pušače da traže jeftinije alternative, te su ih pronašli u švercovanom rezanom duhanu i cigaretama vrlo sumnjivog kvaliteta i nepoznatog porijekla, poput onih koje se prodaju putem internet oglasa.

Inspekcija

Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH kaže da inspektori Uprave svake godine zaplijene određene količine švercovanih cigareta, ali se ne može reći da je došlo do nekog drastičnog povećanje zaplijenjenih količina. On je dodao da inspektori UIOBiH kontrolišu granične prelaze, ali za pijace i druge objekte gdje se mogu nabaviti cigarete i duhan na koje nisu plaćeni porezi i carina su nadležne entitetske i kantonalne inspekcije.

On je naglasio da se na rezani duhan koji se može kupiti na trafikama mora platiti akciza od 42 posto maloprodajne cijene plus 17 posto poreza na dodanu vrijednost.

Prema Kovačevićevim riječima, zbog povećanja akciza, koje je dio usklađivanja sa EU započetog 2009. godine i koje će se provoditi do 2014, primjetno je da potrošači sve više prelaze na rezani duhan. Jedan od pokazatelja takvog trenda je smanjenje broja izdatih akciznih markica za cigarete. Naravno, jedan od razloga je i to što ljudi manje puše, a drugi je prelazak na rezani duhan.

Podaci UIOBiH pokazuju da je  u 2012. odštampano 413 miliona akciznih markica, dok je u 2011. taj broj iznosio 473 miliona, 2010. 512 miliona, a u 2009. izdato je 534 miliona markica.

Šverc

Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da se tržište cigareta konstantno smanjuje. Ako se broj izdatih markica u 2012. pomnoži sa prosječnom cijenom kutije cigareta u BiH u toku 2012. godine, koja je iznosila 2,8 KM, onda se dođe do ukupne vrijednosti tržišta cigareta u BiH u iznosu od 1,156 milijardi KM.

Kovačević je istakao da sivo tržište nije samo problem BiH, nego i ostalih zemalja u regiji. On je dodao da Hrvatska ima mnogo više problema u tom kontekstu jer  su nameti na cigarete, a samim tim i maloprodajne cijene, veći te se logično da će ljudi pokušati švercovati cigarete u Hrvatsku iz zemalja u kojima su cijene mnogo niže.

I pored činjenice da se konstantno smanjuje broj izdatih akciznih markica na cigarete te da se povećava nelegalno tržište, prihodi od akciza na cigarete iz godine u godinu su u porastu.

Tabela

Prihodi od akciza na cigarete (u KM)

2006.    320,5 miliona
2007.    348,8 miliona
2008.    364,5 miliona
2009.    449,4 miliona
2010.    556,0 miliona
2011.    716,3 miliona
2012.    758,4 miliona

KOMENTARI