instant fap

‘Sve je to osveta jer sam tražio od Radončića da objavi svoju diplomu iz srednje škole’

Ministar kulture i sporta Federacije BiH Salmir Kaplan uputio je demanti na tekst koji je danas izašao u Dnevnom avazu o Revizorskom izvještaju za Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH. Demanti preosimo u cjelosti

 

“Povodom pisanja Dnevnog Avaza (17.07.2012. str. 5) o Revizorskom izvještaju za Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH i iznošenja krivih interpretacija o nalazima revizije, moram upoznati javnost s činjenicama i otkloniti pokušaj zlonamjernog interpretiranja izvještaja.

Na Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva kulture i sporta Ured za reviziju institucija FBiH dao je ”mišljenje sa rezervom” kao i za sve ostale institucije vlasti na nivou  FBiH za koje je objavljen revizorski izvještaj za 2011. godinu. Svakom iole upućenom i dobronamjernom jasno je da „mišljenje s rezervom“ nije negativno  mišljenje!

Posebno moramo naglasiti da navodi oko kapitalnih transfera nisu objektivno prikazani. Krajnji korisnici kapitalnih transfera i iznosi sredstava dio su teksta Zakona o budžetu, što je predložila Vlada FBiH a usvojila oba doma Parlamenta FBiH, a nikako Ministarstvo kulture i sporta FBiH kako to tvrdi Dnevni Avaz. U revizorskom nalazu doslovce je konstatovano:

”Provedenom revizijom  utvrđeno je da budžetskim zahtjevom Ministarstva nisu planirani kapitalni transferi, ali su isti u Prijedlogu Budžeta FBiH za 2011. godinu upućeni na Parlament FBiH na usvajanje. U donesenom  Budžetu FBiH za 2011. godinu su bili utvrđeni korisnici navedenih transfera kao i iznos sredstava koji im je dodijeljen.” Uloga Ministarstva kulture i sporta bila je da po usvajnju Zakona o  budžetu prikupi aplikacijske obrasce već određenih korisnika i pripremi odluke za doznaku Zakonom o budžetu određenih iznosa.

S obzirom na kašnjenje pri usvajanju Budžeta prošle godine i sporijom dinamikom njegove realizacije, sredstva korisnicima kapitalnih transfera su doznačena tek u drugom dijelu 2011. godine, tačnije većini korisnika sredstva su doznačena 16.12.2011. godine, pa je bilo nemoguće njihovu realizaciju i izvještaje o utrošku sredstava očekivati do kraja 2011. godine.

Današnji tekst u Dnevnom Avazu je još jedna u nizu laži Fahrudina Radončića koji nikako ne može da shvati da u politici postoje i oni koji ga se ne boje, oni kojima nije bitno šta on piše u svom stranačkom biltenu i oni koji se ne boje narodu kazati istinu o njemu. Avazove laži o finansijskom izvještaju Ureda za reviziju vezano za rad Federalnog ministarstva kulture i sporta nisu ništa drugo do osveta vlasnika lista zbog moga poziva da objavi svoju diplomu iz srednje škole, da vidimo kako je i kada stečena, da obznani da li je nešto završio poslije te „večernje“ srednje škole jer bi u normalnoj zemlji minimum bio da pretendent na mjesto člana Predsjedništva i sada ministra sigurnosti kaže narodu šta je i gdje završio.

Ukoliko bi Radončić postao ministar sigurnosti mislim da bismo bili prva zemlja u Evropi koja bi dobila državnog ministra koji nije završio redovno srednjoškolsko obrazovanje”, navodi se u saopštenju.

KOMENTARI