instant fap

„Zajedno protiv torture u BiH”

Udruženje logoraša općine Sanski Mot jučer je organizovalo akciju prikupljanja potpisa građana u cilju podrške javnosti za donošenje Zakona o pravima žrtava torture.
Akcija se provodi širom BiH, a sastavni je dio projekta pod nazivom „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“, koji implementira Udruženje građana „Vive žene“ iz Tuzle u saradnji sa savezima logoraša BiH i Tuzlanskog kantona, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata Središnja Bosna, te Udruženjem logoraša Brčko Distrikta.
Cilj projekta jeste inicirati donošenje zakona o zaštiti žrtava torture na državnom nivou, odnosno poboljšati pravni okvir prema kojem bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području BiH mogle ostvarivati svoja prava.
Kako se navodi u promotivnom materijalu ove akcije, već dva puta Zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao izglasavanje u Parlamentu BiH.  Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život.
Iz Udruženja “Vive žene” je saopćeno, da sedamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava.
Kako su nas inforlisali iz Udruženja logoraša općine Sanski Most danaj je prikupljeno ukupno 150 potpisa građana, a akcija će se nastaviti i tokom naredne sedmice, odnosno do 31. Novembra 2012. godine.

KOMENTARI